กฏกติกาการเล่นพนัน

Грузия купить кокаин, амф бошка меф и ск 1. สมาชิก lsm55 ควรอ่านและศึกษากฏกติกาการเดิมพันต่างๆที่ต้องการร่วมสนุก เพื่อประโยชน์
ของตัวสมาชิกท่านเอง โดยทีมงาน lsm55

go site 2. สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกของ lsm55 แล้วในการเดิมพันต่างๆ ท่านควรจะต้องตรวจสอบ
รายการการบัญชีที่ท่านเดิมพันไปแล้ว (Bet List)

3. ทางบริษัท lsm55 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยน แปลงใดๆ

4. สมาชิกทุกท่านควรจะต้องเก็บ “รหัสลับ” “username” และ “password” ของท่านไว้เป็นความลับ หากมีบุคคลอื่นใช้ “ username” และ “password”

5. ในกรณีหากเกิดความผิดพลาดในโอนเงิน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ที่เป็นการโอนเงินเข้ามาผิดบัญชี เข้าไปในบัญชีของ
สมาชิกท่านอื่น ไม่ว่ายอดเงินการโอนเงินนั้น จะขาดหรือเกินจำนวนเงิน

6. ทางบริษัท lsm55 มีความประสงค์ที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีงามในทางธุรกิจกับสมาชิก
ทุกท่าน แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัท lsm55

7. กฏกติกาการเล่นเดิมพันที่อยู่บนหน้าเว็ปไซต์เดิมพันต่างๆ ที่ท่านใช้บริการหากในกรณีที่มีความหมายคลุมเครือ จะถือ
ใช้ฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักไว้อ้างอิง

8. การตัดสินของทางบริษัท lsm55 ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

“เปิดโอกาสความท้าทายกับอันดับ 1 ของประเทศไทย lsm55.COM”